Mateřská škola Český Brod - Liblice

 V pátek 6.prosince čekáme návštěvu Mikuláše a jeho přátel.

 11.12.2019 - Vánoční dílna pro rodiče s dětmi ve třídě Lstibořská, začátek v 15 hodin.

 12.12.2019 - Předvánoční setkání s rodiči, ukázka hudebně pohybových činností s dětmi a vánoční dílna ve třídě Školní v 15 hodin.

   

O školce

Mateřská škola je umístěna na okraji města Český Brod, v části Liblice.

Od 1. 4. 2012 je škola je dvoutřídní pro děti ve věku od 3 do 7 let s kapacitou 46 dětí. Menší třída ve stávající budově je určena pro 18 dětí, zejména pro předškolní děti. V odloučeném pracovišti je zřízena třída pro 28 dětí, v současné době do ní dochází 23 dětí  ve věkově smíšené skupině. Mateřská škola poskytuje výchovu a vzdělávání též dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Budova původní stojí uprostřed prostorné zahrady, která je vybavena pískovištěm, průlezkami, zahradním nábytkem a herními prvky. Třída na adrese Školní 145 již plně využívá nově vybavenou zahradu. Realizace projektu Zahrada pro hru a učení v MŠ Liblice proběhla ve školním roce 2012/2013, projekt byl dokončen v září 2013. Projekt byl financován díky dotaci EU.

Škola nemá svou vlastní školní kuchyni, stravování smluvně zajišťuje školní kuchyň SOŠ v Liblicích. Mateřská škola je charakterizována jako škola rodinného typu zaměřená na sociální učení, podporu zdraví, ekologickou výchovu a estetického cítění. Jsou zde stále otevřené dveře všem zúčastněným tak, aby se všichni cítili v prostředí školy spokojeně, bezpečně, bez omezení. Před nástupem k docházce nabízíme Adaptační program formou návštěv v dopoledních hodinách, zejména pak v době pobytu venku. Nově příchozí děti mají tak možnost seznámit se s kolektivem dětí, vyzkoušet si různé formy spolupráce s vrstevníky, zapojit se do činností, poznat nové prostředí. Veškeré činnosti a dění ve škole je postaveno na vzájemném respektování, na dodržování Pravidel soužití, na vlídném jednání.