Mateřská škola Český Brod - Liblice

 

Školní rok 2021/2022 začíná 1. 9. 2021 v jednotlivých třídách, v obvyklé provozní době - 7:00 - 16:30 hod.

Příchody dětí do 8:00 hod.

Pro předškolní děti je stanovena povinná školní docházka po dobu od  8:00 hod do 12:00 hod.

 

Čestné prohlášení.docx     

 Informace o letním provozu MŠ najdete v záložce Organizace a provoz

Výsledky zápisu do MŠ:

rozhodnuti_seznam_prijatych.pdf

 

O školce

Mateřská škola je umístěna na okraji města Český Brod, v části Liblice.

Od 1. 4. 2012 je škola je dvoutřídní pro děti ve věku od 2 do 7 let s kapacitou 46 dětí. Menší třída ve stávající budově je určena pro 18 dětí, zejména pro předškolní děti. V odloučeném pracovišti je zřízena třída pro 28 dětí, v současné době do ní dochází 25 dětí  ve věkově smíšené skupině. Mateřská škola poskytuje výchovu a vzdělávání též dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Budova původní stojí uprostřed prostorné zahrady, která je vybavena pískovištěm, průlezkami, zahradním nábytkem a herními prvky. Třída na adrese Školní 145 již plně využívá nově vybavenou zahradu. Realizace projektu Zahrada pro hru a učení v MŠ Liblice proběhla ve školním roce 2012/2013, projekt byl dokončen v září 2013. Projekt byl financován díky dotaci EU.

Škola nemá svou vlastní školní kuchyni, stravování smluvně zajišťuje školní kuchyň SOŠ v Liblicích. Mateřská škola je charakterizována jako škola rodinného typu zaměřená na sociální učení, podporu zdraví, ekologickou výchovu a estetického cítění. Jsou zde stále otevřené dveře všem zúčastněným tak, aby se všichni cítili v prostředí školy spokojeně, bezpečně, bez omezení. Před nástupem k docházce nabízíme Adaptační program formou návštěv v dopoledních hodinách, zejména pak v době pobytu venku. Nově příchozí děti mají tak možnost seznámit se s kolektivem dětí, vyzkoušet si různé formy spolupráce s vrstevníky, zapojit se do činností, poznat nové prostředí. Veškeré činnosti a dění ve škole je postaveno na vzájemném respektování, na dodržování Pravidel soužití, na vlídném jednání.