Mateřská škola Český Brod - Liblice

Postup při uplatnění žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení - žádosti, výkaz péče ( v případě střídání rodičů)

https://www.cssz.cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly- 

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ 

Rozhodnutím rady města ze dne 27.3.2020 bylo prodlouženo uzavření mateřských škol na dobu neurčitou.

Viz přílohy

Usneseni RM 31.3..pdf

RM usnesení.pdf

uzavření MŠ- koronavirus .pdf

Žádost o ošetřovné.pdf

 

O průběhu a způsobu plánovaného zápisu pro školní rok 2020/2021 budou s předstihem informace zveřejněny zde a  v záložce Organizace a provoz. 

 

   

O školce

Mateřská škola je umístěna na okraji města Český Brod, v části Liblice.

Od 1. 4. 2012 je škola je dvoutřídní pro děti ve věku od 3 do 7 let s kapacitou 46 dětí. Menší třída ve stávající budově je určena pro 18 dětí, zejména pro předškolní děti. V odloučeném pracovišti je zřízena třída pro 28 dětí, v současné době do ní dochází 23 dětí  ve věkově smíšené skupině. Mateřská škola poskytuje výchovu a vzdělávání též dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Budova původní stojí uprostřed prostorné zahrady, která je vybavena pískovištěm, průlezkami, zahradním nábytkem a herními prvky. Třída na adrese Školní 145 již plně využívá nově vybavenou zahradu. Realizace projektu Zahrada pro hru a učení v MŠ Liblice proběhla ve školním roce 2012/2013, projekt byl dokončen v září 2013. Projekt byl financován díky dotaci EU.

Škola nemá svou vlastní školní kuchyni, stravování smluvně zajišťuje školní kuchyň SOŠ v Liblicích. Mateřská škola je charakterizována jako škola rodinného typu zaměřená na sociální učení, podporu zdraví, ekologickou výchovu a estetického cítění. Jsou zde stále otevřené dveře všem zúčastněným tak, aby se všichni cítili v prostředí školy spokojeně, bezpečně, bez omezení. Před nástupem k docházce nabízíme Adaptační program formou návštěv v dopoledních hodinách, zejména pak v době pobytu venku. Nově příchozí děti mají tak možnost seznámit se s kolektivem dětí, vyzkoušet si různé formy spolupráce s vrstevníky, zapojit se do činností, poznat nové prostředí. Veškeré činnosti a dění ve škole je postaveno na vzájemném respektování, na dodržování Pravidel soužití, na vlídném jednání.