Mateřská škola Český Brod - Liblice

 

Vážení rodiče,

vzhledem k vládnímu nařízení bude naše škola od 1.3.2021 do 21.3.2021 uzavřena.

Veškeré informace ohledně změn provozu budou zasílány též na vaše mailové adresy.

Informace k ošetřovnému naleznete na adrese: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu
Potvrzení školy již není potřeba.

Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné a tyto děti mají povinnost ho plnit. Týká se pouze třídy PŘEDŠKOLÁKŮ.

 

Vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu:

Pro předškolní děti, jejichž zákonní zástupci vykonávají vybrané profese /Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 4/2021 ze dne 27.2.2021/ ke stažení bude tato péče zajištěna v Českém Brodě v budově MŠ Kollárova 71. Na péči o děti se budou podílet paní učitelky ze všech tří českobrodských mateřských škol. Postup pro přihlášení dítěte zde

Další informace o provozu získáte u ředitelky MŠ Kollárova: Mgr. Zumrová 604 376 028

Přeji vám a vašim dětem pevné zdraví a doufám, že se za necelé tři týdny opět sejdeme v naší MŠ.

Za celý kolektiv MŠ Martina Mihálová.

 

Školní rok 2020/2021 začíná 1.9.2020 v jednotlivých třídách, v obvyklé provozní době - 7:00 - 16:30.

Mateřská škola zahajuje opět provoz v pondělí 18.5.2020.

Čestné prohlášení.docx     

 Informace o letním provozu MŠ najdete v záložce Organizace a provoz

Výsledky zápisu do MŠ:

rozhodnuti_seznam_prijatych.pdf

 

O školce

Mateřská škola je umístěna na okraji města Český Brod, v části Liblice.

Od 1. 4. 2012 je škola je dvoutřídní pro děti ve věku od 3 do 7 let s kapacitou 46 dětí. Menší třída ve stávající budově je určena pro 18 dětí, zejména pro předškolní děti. V odloučeném pracovišti je zřízena třída pro 28 dětí, v současné době do ní dochází 23 dětí  ve věkově smíšené skupině. Mateřská škola poskytuje výchovu a vzdělávání též dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Budova původní stojí uprostřed prostorné zahrady, která je vybavena pískovištěm, průlezkami, zahradním nábytkem a herními prvky. Třída na adrese Školní 145 již plně využívá nově vybavenou zahradu. Realizace projektu Zahrada pro hru a učení v MŠ Liblice proběhla ve školním roce 2012/2013, projekt byl dokončen v září 2013. Projekt byl financován díky dotaci EU.

Škola nemá svou vlastní školní kuchyni, stravování smluvně zajišťuje školní kuchyň SOŠ v Liblicích. Mateřská škola je charakterizována jako škola rodinného typu zaměřená na sociální učení, podporu zdraví, ekologickou výchovu a estetického cítění. Jsou zde stále otevřené dveře všem zúčastněným tak, aby se všichni cítili v prostředí školy spokojeně, bezpečně, bez omezení. Před nástupem k docházce nabízíme Adaptační program formou návštěv v dopoledních hodinách, zejména pak v době pobytu venku. Nově příchozí děti mají tak možnost seznámit se s kolektivem dětí, vyzkoušet si různé formy spolupráce s vrstevníky, zapojit se do činností, poznat nové prostředí. Veškeré činnosti a dění ve škole je postaveno na vzájemném respektování, na dodržování Pravidel soužití, na vlídném jednání.