Mateřská škola Český Brod - Liblice

Návštěva knihovny třída LstibořskáNávštěva Městské knihovny Český Brod ve čtvrtek 14.10.od 9:30 hod., pořad se jmenuje "Ve školce je prasátko". https://www.knihovna-cbrod.cz/…kci 

Akce v rámci dopoledního programu MŠ. Cesta tam -  po svačince linkovým autobusem, cesta zpět -  pěšky. Návrat před obědem.