Mateřská škola Český Brod - Liblice

Zápis 4.5.2017V záložce Zápis byly doplněny důležité informace o průběhu zápisu a popis postupu ředitelky školy při posuzování žádosti a počtech přijímaných dětí.