Mateřská škola Český Brod - Liblice

Co dítě potřebuje do MŠ

Obutí: pohodlné a především bezpečné přezutí do interiéru, které by si mělo umět samo nazout ( nejlépe bačkůrky), dále pohodlnou obuv na běžné nošení, případě holínky, které může mít uložené v botníku v MŠ stabilně.

Oblečení: pohodlné ,,domácí" oblečení ( tepláky, triko, mikina), ve kterém tráví dítě čas uvnitř MŠ, na pobyt venku dle uvážení rodičů a zvyklostí vhodné převlečení pro hru, volný pohyb s přihlédnutím k činnostem venku. Pobyt venku probíhá téměř za každého počasí ( viz dodatek školního řádu) s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám a s dodržením stanovených povětrnostních a teplotních limitů dle platné legislativy. Pokud je dítě v MŠ, je považováno za zcela zdravé a tedy schopné pobytu venku.

Předpokladem pobytu dětí venku je, že může dojít k znečištění oblečení, proto je důležité mít ve skříňce dostatek náhradního oblečení - tepláky, kalhoty, punčocháče, trička, spodní prádlo. 

Pláštěnka by měla být také neustále ve skříňce, jelikož vycházky a pobyt venku probíhají i za děštivého počasí. Deštník není vhodný z hlediska bezpečnosti.

Každé dítě má v šatně reflexní vestičku určenou pro vycházky. Tento bezpečnostní prvek je majetkem školy.

Hračku z domova: zejména pro děti, které si na prostředí MŠ teprve zvykají a pro ty děti, které odpoledne odpočívají, bývá např. oblíbený plyšák příjemným připomenutím domova.

Hygiena: zubní kartáček 

Při nástupu žádáme rodiče o 1 balení ( 10 balíčků) papírových kapesníků nebo krabičky s vytahovacími kapesníčky - krabička je vhodná pro pobyt dětí ve třídě, jednotlivé balíčky berou učitelky na pobyt venku.  

Děti, které budou po obědě odpočívat, by měly mít z hygienických důvodů pyžamko.

Platby:

Školné : 450,- Kč, jeden ročník v MŠ je bezplatný, zpravidla se jedná o posledním ročník MŠ. Děti, které již vyčerpaly jeden bezplatný rok a mají udělen odklad povinné školní docházky, školné platí.  Školné je splatné do 15. dne každého měsíce, školné lze zaplatit i jednorázově na celý školní či kalendářní rok nebo pololetí. O prázdninách, kdy je provoz školy omezen, se školné platí zvláštní  sazbou podle vnitřní směrnice pro úplatu pro předškolní vzdělávání.

Podrobnější informace o organizaci chodu MŠ a režimových požadavcích se rodičům poskytují na zahajovacím setkání. Na tomto setkání budou rodiče seznámeni též se školním řádem.

Je důležité sledovat informační nástěnky, hromadně rozesílané e-maily.