Mateřská škola Český Brod - Liblice

Co dítě potřebuje do MŠ

Obutí: pohodlné a především bezpečné přezutí do interiéru, které by si mělo umět samo nazout ( nejlépe bačkůrky), dále pohodlnou obuv na běžné nošení, holínky, které může mít uložené v botníku v MŠ stabilně.

Oblečení: pohodlné ,,domácí" oblečení ( tepláky, triko, mikina), ve kterém tráví dítě čas uvnitř MŠ, na pobyt venku dle uvážení rodičů a zvyklostí vhodné převlečení pro hru, volný pohyb s přihlédnutím k činnostem venku. Pobyt venku probíhá téměř za každého počasí  s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám a s dodržením stanovených povětrnostních a teplotních limitů dle platné legislativy. Pokud je dítě v MŠ, je považováno za zcela zdravé a tedy schopné pobytu venku.

Předpokladem pobytu dětí venku je, že může dojít k znečištění oblečení, proto je důležité mít ve skříňce dostatek náhradního oblečení - tepláky, kalhoty, punčocháče, trička, spodní prádlo. 

Pláštěnka by měla být také neustále ve skříňce, jelikož vycházky a pobyt venku probíhají i za deštivého počasí. Deštník není vhodný z hlediska bezpečnosti.

Každé dítě má v šatně reflexní vestičku určenou pro vycházky. Tento bezpečnostní prvek je majetkem školy.

Hračku z domova: zejména pro děti, které si na prostředí MŠ teprve zvykají a pro ty děti, které odpoledne odpočívají, bývá např. oblíbený plyšák příjemným připomenutím domova. Prosíme vždy jen jednu hračku, nebo plyšáčka. Děti si toto každý den, odnášejí resp. přinášejí. Tyto hračky nezůstávají v MŠ.

Hygiena: 

Zcela dobrovolně mohou rodiče přispět dětem do školky hygienickými potřebami. Uvítáme papírové kapesníčky, vlhčené ubrousky, toaletní papír, papírové utěrky.

Děti, které budou po obědě odpočívat, by měly mít z hygienických důvodů pyžamko. Některé děti mají spánek spojený s delší dobou v MŠ a emočně to hůře zvládají, proto děti, které se nechtějí převlékat z tohoto důvodu a obtížněji toto zvládají, do převlékání nenutíme. Současně, ale o pyžamko prosíme, jelikož děti si upevňují nácvik sebeobsluhy.

Zoubky si ve školce nečistíme. Dětem během roku v programu v rámci MŠ poskytneme prevenci zubní hygieny.

Platby:

Stravné: Najdete v systému strava.cz

Školné: 450,- Kč,

Děti v posledním roce předškolní docházky a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.  Školné je splatné do 15. dne každého měsíce. O prázdninách, kdy je provoz školy omezen, se školné platí zvláštní  sazbou podle vnitřní směrnice pro úplatu za předškolní vzdělávání.

Podrobnější informace o organizaci chodu MŠ a režimových požadavcích se rodičům poskytují na zahajovacím setkání. Na tomto setkání budou rodiče seznámeni též se školním řádem.

Je důležité sledovat informační nástěnky, hromadně rozesílané e-maily.