Mateřská škola Český Brod - Liblice

Platby, systém přihlašování

 

Aby mohla být přihlášena strava na další měsíc je nutné mít dostatečnou finanční částku připsanou na účet jídelny do 22. dne v měsíci.

Ceník: Přesnídávka 9,- Kč

           Oběd             22,-Kč

           Svačina         9,- Kč

 Děti v MŠ mají automaticky přihlašovanou stravu na každý měsíc na celé dny.  Rodič si případné odhlašovaní zajišťuje sám, výhradně pomocí aplikace strava.cz. Pokud  má dítě neplánovanou absenci, např. v případě nemoci, má možnost odebrat stravu, ale pouze první den absencí. Rodič je povinen v případě absence stravu dítěti odhlašovat. Stravu je možné odhlašovat nejpozději do 13:45 hod  dne, který předchází odhlašovanému dni.

V přiloženém odkazu najdete informace o způsobu přihlášení ke stravování pro nové strávníky.

 

pokyny k platbě stravy.odt

 

https://www.skolnirestaurantcb.cz/prihlaseni-skolniho-stravnika-jidelny-cesky-brod/    Postupujte dle pokynů na přihlášce.

Kontakty

 https://www.skolnirestaurantcb.cz/kontakt/

+420 734 309 850
+420 737 229 967