Mateřská škola Český Brod - Liblice

Prázdninový provoz

Ve školním roce 2019/2020 bude v měsících červenci a srpnu přerušen provoz mateřské školy  od 20.7. do 21.8.2020. Tato skutečnost bude po dohodě se zřizovatelem oznámena vyvěšením také v prostorách šaten obou tříd ( § 3, odst.1,2 vyhlášky MŠMT č.14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů) . 

Vzhledem k poklesu počtu dětí o  prázdninách bude provoz v době otevření MŠ omezen pouze na 1 třídu.   

S přihlédnutím k současné situaci se předpokládá docházka do MŠ v režimu mimořádných hygienicko-epidemiologických opatření i v době prázdninového provozu.

Žádáme o sdělení docházky dětí v období od 1.7. do 17.7.2020 písemně ( e-mail : msliblice@seznam.cz( nejpozději do 15.6.2020).

Prázdninový provoz od 20.7.2020 pro naši MŠ zajišťuje v nutných případech MŠ Kollárova a MŠ Sokolská.

Pokud budou mít  rodiče v době uzavření kmenové MŠ zájem o náhradní docházku, je nutné do  31.5.2019 podat písemně vyplněnou žádost k rukám ředitelky školy Český Brod - Liblice.Žádost o náhradní docházku 2020.docx