Mateřská škola Český Brod - Liblice

Prázdninový provoz

Ve školním roce 2017/2018 bude v měsících červenci a srpnu přerušen provoz mateřské školy  od 16.7. do 29.8.2017. Tato skutečnost bude po dohodě se zřizovatelem oznámena vyvěšením v prostorách šaten obou tříd ( § 3, odst.1 vyhlášky MŠMT č.14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů) . 

Vzhledem k poklesu počtu dětí o  prázdninách bude provoz v době otevření MŠ omezen pouze na 1 třídu.   

Prázdninový provoz zajišťuje v nutných případech MŠ Kollárova a MŠ Sokolská.

Pokud budou mít  rodiče v době uzavření kmenové MŠ zájem o náhradní docházku, je nutné do  25.5. 201 podat písemně vyplněnou žádost k rukám ředitelky školy Český Brod - Liblice.

Žádost ke stažení zde: Žádost o náhradní docházku 2018.docx

Zároveň ke stejnému datu oznámí zákonní zástupci  způsob docházky dětí učitelkám ve třídách.