Mateřská škola Český Brod - Liblice

Prázdninový provoz

Ve školním roce 2018/2019 bude v měsících červenci a srpnu přerušen provoz mateřské školy  od 15.7. do 23.8.2019. Tato skutečnost bude po dohodě se zřizovatelem oznámena vyvěšením také v prostorách šaten obou tříd ( § 3, odst.1,2 vyhlášky MŠMT č.14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů) . 

Vzhledem k poklesu počtu dětí o  prázdninách bude provoz v době otevření MŠ omezen pouze na 1 třídu.   

Prázdninový provoz zajišťuje v nutných případech MŠ Kollárova a MŠ Sokolská.

Pokud budou mít  rodiče v době uzavření kmenové MŠ zájem o náhradní docházku, je nutné do  31.5.2019 podat písemně vyplněnou žádost k rukám ředitelky školy Český Brod - Liblice.

Žádost ke stažení zde: Zadost o nahradni dochazku 2019.docx

Zároveň ke stejnému datu oznámí zákonní zástupci  způsob docházky dětí učitelkám ve třídách.