Mateřská škola Český Brod - Liblice

Prázdninový provoz

Ve školním roce 2020/2021 bude v měsících červenci a srpnu přerušen provoz mateřské školy  od 19.7. do 27.8.2021. Tato skutečnost bude po dohodě se zřizovatelem oznámena vyvěšením také v prostorách šaten obou tříd ( § 3, odst.1,2 vyhlášky MŠMT č.14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů) . 

V případě poklesu počtu dětí o  prázdninách bude provoz v době otevření MŠ omezen pouze na 1 třídu.   

S přihlédnutím k současné situaci se předpokládá docházka do MŠ v režimu mimořádných hygienicko-epidemiologických opatření i v době prázdninového provozu.

Žádáme o sdělení docházky dětí v období od 1.7. do 16.7.2021 písemně ( e-mail : msliblice@seznam.cz( nejpozději do 31.5.2021).

Prázdninový provoz od 19.7.2021 pro naši MŠ zajišťuje v nutných případech MŠ Sokolská a MŠ Kollárova.

Pokud budou mít  rodiče v době uzavření kmenové MŠ zájem o náhradní docházku, je nutné do  31.5.2021 podat písemně nebo osobně  vyplněnou žádost k rukám ředitelky školy Český Brod - Liblice. Žádost o docházce 2021.pdf