Mateřská škola Český Brod - Liblice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

 

Školní vzdělávací program s názvem: ,,Jak to chodí na světě"

Škola vychází z obrazu dítěte v předškolním věku jako aktivního jedince, který žije v prostředí okraje klidného menšího města, spíše vesnického rázu, kde se všichni znají, denně se setkávají, bydlí v rodinném domku, kde se respektuje soukromí a podporuje se rodinná pospolitost. Ve školním vzdělávacím programu se odrážejí možnosti místních podmínek a příležitostí využití k bohaté nabídky činností a aktivit v přírodě. Vzdělávací nabídka vychází z přirozených potřeb a nároků dětí k všestrannému pohybu a učení, podporuje aktivní účast všech dětí v praktických dovednostech, a tvořivém myšlení.    

Uspořádání a členění školního vzdělávacího programu respektuje přirozený průběh roku tak, jak se odvíjí díky změnám ročních období a jakým způsobem se tyto změny odrážejí v životě člověka, dítěte.

Všichni dospělí ve škole  poskytují dětem vhodné klima a bohaté podněty, podporují v dětech schopnost fyzického, intelektuálního, emocionálního a sociálního rozvoje a růstu.

Cílem vzdělávacího programu je potvrdit a rozšířit individuální přirozenou osobitost dítěte, pomoci mu zařadit se do sociální skupiny dětí a podporovat jej v uvědomnění si vlastní potřebnosti pro ostatní, tedy nejen se zařadit, ale i pocítit důležitost vlastního uplatnění ve skupině a akceptovat potřeby druhých.

Školní vzdělávací program směřuje k tomu, aby si dítě bohatými prožitky utvářelo poznatky o životě ve společenství blízkých, o zákonitostech přírody, aby se orientovalo ve světě dětí, zdokonalovalo se v mateřském jazyce, vytvářelo si hodnotový systém, aby sdílelo prožívání druhých a vážilo si lidského zdraví a života.