Mateřská škola Český Brod - Liblice

Režim dne

Co se děje přes den ve školce a co děláme celý den?

Provoz školy je od 7:00 do 16:30

Časový harmonogram režimových činností

7:00 – 8: 30                spontánní hry dle volby dětí

8:30 – 9:45                 pohybové a relaxační aktivity,hygiena, přesnídávka

                                   didakticky zacílené činnosti frontální, skupinové, individuální

  9:45 – 11:45             převlékání, pobyt venku

11:45 – 12:15             hygiena, oběd

12:15 – 14:00             hygiena, odpočinek

                                   klidové aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku

14:00 – 14:30             hygiena, svačina

14:30 – 16:30             odpolední zájmové činnosti

Ranní činnosti:

 • příchody dětí
 • spontánní hry dle výběru, pohybové činnosti
 • skupinová a individuální práce řízená - výtvarná, pracovní, hudební k danému tématu
 • činnosti a hry na PC - interaktivní hry, jazykové hrátky, výukové programy
 • řízená tělovýchovná chvilka
 • ranní kolečko
 • svačina
 • podle plánu akcí - výlet, exkurze, divadélko, návštěva
 • výběr činností , seznámení s podtématem týdne
 • řízené, spontánní a tvořivé aktivity dle týdenního tématu
 • tematická vycházky, pobyt na zahradě - 10:00 - 12:00
 • venkovní pohybové aktivity, pěstitelské činnosti
 • oběd

Odpolední činnosti:

 • půlhodinka s pohádkou
 • odpočinek, relaxace, spánek
 • volné hry, dokončení prací z dopoledne
 • probouzení, protažení
 • svačina
 • spontánní i řízené činnosti
 • pobyt na zahradě
 • odchod domů, rozloučení

RITUÁLY

 • RANNÍ   VÍTÁNÍ
 • RANNÍ KOLEČKO
 • SLUŽBIČKA
 • OSLAVY SVÁTKŮ A NAROZENIN
 • PŘÍPRAVA NA MIMOŘÁDNOU UDÁLOST
 • RELAXAČNÍ CHVILKY
 • LOUČENÍ