Mateřská škola Český Brod - Liblice

 

Zápis

Žádosti k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 se budou přijímat od 1.5. do 16.5.2020.

Postup při podávání žádosti k předškolnímu vzdělávání:

  1. Žádost lze podat prioritně pomocí elektronického formuláře https://moje.skolkavmobilu.cz/admission/future/2phdjhsm8x

         Po elektronickém vyplnění a odeslání je žádost evidována v MŠ, zákonný zástupce si žádost na svému účtu vytiskne, seznámí se s jejím obsahem, s poučeními, prohlášeními, opatří podpisem a v termínu do 16.5.2020 doručí do MŠ datovou schránkou ( dksw8cq),
e-mailem s elektronickým   podpisem nebo v písemné podobě poštou. Ve všech uvedených případech doručení je nutné přiložit prostou kopii rodného listu a očkovacího průkazu dítěte. Čestné prohlášení k očkování a seznámení se s kritérii je již zahrnuto v elektronické žádosti.

       nebo

      2. Žádost lze stáhnout, vyplnit, podepsat a podat písemnou formou doručením do MŠ  do 16.5.2020 opět datovou schránkou
( dksw8cq), e-mailem s elektronickým podpisem nebo v písemné podobě. Je nutné k žádosti přiložit prostou kopii rodného listu a očkovacího průkazu dítěte, dále čestné prohlášení zákonného zástupce k očkování a prohlášení o seznámení se s kritérii.

  Ke stažení :

Žádost 2020.pdf

Čestné prohlášení k očkování.docx

Prohlášení.docx

 Výběrová kritéria zde:

Kriteria 2020 (1).pdf

V mimořádných případech lze po telefonické dohodě na tel.čísle 603 295 670 dohodnout osobní předání tiskopisů k vyplnění. Zároveň lze na uvedeném telefonním čísle zodpovědět případné dotazy.

Potvrzení o trvalém pobytu není nutné dokládat, spádovost bude zjišťována dle uvedené adresy pobytu dítěte na žádosti ve spolupráci s příslušným odborem MěÚ.

V případě, že zákonný zástupce žádá o přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, je nutné přiložit doporučení školského poradenského zařízení, jestliže jej nemá nebo čeká na termín  vyšetření, nebo má dítě nějaké jiné závažné zdravotní obtíže, je vhodné se před termínem zápisu telefonicky spojit s ředitelkou MŠ na tel.čísle 603 295 670.

Žádosti obsahují položku potvrzení od lékaře. V této mimořádné době není zcela nutné navštěvovat lékaře. Je možné vyžádat si potvrzení od pediatra dálkově a přiložit jeho scan k žádosti.   

Datem 16.5.2020 bude zápis ukončen. Podané žádosti budou zkontrolovány, případné nedostatky budou telefonicky konzultovány se zákonnými zástupci a ti budou vyzváni k doplnění žádosti. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude vydáno do 30 dnů od ukončení zápisu.

Každá žádost podaná elektronickým formulářem bude mít vygenerované registrační číslo ve tvaru 00x/2020, pod kterým bude každé dítě evidováno. Zveřejnění výsledků zápisu na webu školy bude pouze pomocí registračních čísel -  identifikace dítěte. Rozhodnutí o nepřijetí budou zákonným zástupcům doručována písemně.

Žádosti podané pouze písemně budou také opatřeny registračním číslem a zákonným zástupcům bude oznámeno e-mailem.