Mateřská škola Český Brod - Liblice

Výsledky zápisu 2021/2022 zde:

Zápis 2021.pdf - přijetí

Zápis 20210001.pdf - nepřijetí

 

ZÁPIS 2021/2022

od 12. 4. - 30. 4. 2021 bude probíhat do naší MŠ ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS.

Jak postupovat při zápisu k předškolnímu vzdělávání:

EP_letak_pro_zakonne_zastupce_na_web (1).jpg

 

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. 

Na webu: www.elektronickypredzapis.cz

stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ:

https://elektronickypredzapis.cz/…ice

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem.

Na tiskopisech uvádějte datum řádného zápisu 4.5.2021.

Po vyplnění jsou tiskopisy pouze zaregistrovány, pro platné podání je třeba je vytisknout, podepsat a doručit do MŠ jedním z níže uvedených způsobů (a to nejdéle do 4.5. 2021 do 16:00 hod.), po tomto datu nebude žádost považována za platně podanou.   Dokumenty lze doručovat i v průběhu předzápisu, vždy po dohodě s ředitelkou MŠ, tel. č. 603 295 670.

  1. do datové schránky školy: dksw8cq
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email!)
  3. poštou
  4. osobním podáním, je nutné se předem domluvit na tel. č. 603 295 670

K tiskopisům, které vyplníte v elektronickém předzápisu je nutné ještě dodat: kopii rodného listu dítěte, výpis z evidence obyvatel.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu a pod.) je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

V případě, že žádáte o přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, je třeba k výše uvedeným tiskopisům doložit Vyjádření PPP nebo SPC.

Při obdržení nebo osobním předání všech dokumentů bude dítěti přiděleno registrační číslo, které bude zasláno zvoleným způsobem (email, SMS, DS) nebo při osobním předání předáno zákonnému zástupci. Pod tímto číslem bude dítě zaevidováno a rovněž bude toto číslo uvedeno při zveřejnění přijatých a nepřijatých dětí na webu MŠ.

Kladná rozhodnutí budou zveřejněna pouze na stránkách MŠ a na dveřích MŠ, na adrese Školní 145.

Záporná rozhodnutí budou zaslána.

Výsledky budou zveřejněny do 30 dnů od zápisu.

 

Výběrová kriteria zde:

Kriteria 2021.pdf

 

Ke stažení:

Žádost 2021.pdf

Čestné prohlášení k očkování.docx

Prohlášení.docx